THÔNG BÁO MỚI
Thông báo Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020
Thông báo Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020, chủ đề "Đổi mới và Toàn cầu hóa"...
Xem tiếp
Thông báo Hội thảo Quốc gia Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI...
Xem tiếp
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình
Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình Năm học 2019-2020...
Xem tiếp
Thông báo thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021
Thông báo V/v thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021...
Xem tiếp
Thông báo Chương trình hướng dẫn NCKH cho sinh viên ĐH tiềm năng tại Viện Toán học năm 2020
Chương trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học tiềm năng tại Viện Toán học năm 2020...
Xem tiếp