Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
Mời viết tham luận tại hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên"
Link download thông báo: http://www.mediafire.com/file/udwrfib7ubbxrbb/TB_840.pdf...
Xem tiếp
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 – đợt 1...
Xem tiếp
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/525/thong-bao.aspx...
Xem tiếp
Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề ...
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu KH-CN cấp trường năm học 2017-2018
Linkdownload: http://www.mediafire.com/file/a2hyk1l6m2gkec8/Q%C4%90PheDuyet_NCKH.pdf...
Xem tiếp