THÔNG BÁO MỚI
Quyết định về việc triển khai các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2021
Quyết định về việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021...
Xem tiếp
Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021
Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021...
Xem tiếp
Thông báo số 3 v/v Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020
Thông báo số 3 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 "Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữ thế kỹ XX"...
Xem tiếp
Quyết định về việc phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2019-2020
Quyết định về việc phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2019-2020...
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ICT năm 2020
Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà...
Xem tiếp