Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CUỘC THI CÁN BỘ GIẢNG VIÊN SÁNG TẠO TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thực hiện kế hoạch số 634/KH-ĐHKH ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức cuộc thi “Cán bộ giảng viên sáng tạo cùng Office 365” với mục đích nâng cao ch...
Xem tiếp
Thông báo viết bài tham dự Hội thảo khoa học của Học viện Hải quân
Phòng QLKH kính thông báo quý Thầy/Cô viết bài và tham dự hội thảo khoa học "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - Giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử"...
Xem tiếp
Mời viết tham luận tại hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên"
Link download thông báo: http://www.mediafire.com/file/udwrfib7ubbxrbb/TB_840.pdf...
Xem tiếp
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 – đợt 1...
Xem tiếp
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/525/thong-bao.aspx...
Xem tiếp