THÔNG BÁO MỚI
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Ngày KH&CN Việt Nam 18-5 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Ngày KH&CN Việt Nam 18-5  của Sở Khoa học và Công nghệ...
Xem tiếp
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế Trường Đại học Thái Bình Dương
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế  "Nguyên lý và thực tiễn của chuyển đổi số trong nền kinh tế số hoá" của Trường Đại học Thái Bình Dương...
Xem tiếp
Thư mời viết bài Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XIV Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh
Thư mời viết bài Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XIV về  "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" Fair-2021 Trường Đại học Công nghiệp Th...
Xem tiếp
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...
Xem tiếp
Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà”
Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà”...
Xem tiếp