Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG
Thông báo tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới"...
Xem tiếp
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ CHO GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tập huấn chuyên đề “Định hướng nghiên cứu và xuất bản công trình khoa học đối với ngành Khoa học tự nhiên” cho g...
Xem tiếp
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT”
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Tập huấn chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Mỹ thuật” cho giảng viên khoa Nghệ thuật...
Xem tiếp
Hội thảo Quốc gia về “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”
Xuất phát từ thực tế ngành Du lịch Khánh Hòa và Việt Nam cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch của địa phương, Trường Đại học Khánh Hòa ph...
Xem tiếp
Thông báo về tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên”
Theo kế hoạch số 483/KH-ĐHKH được Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa phê duyệt ngày 13 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trườn...
Xem tiếp