Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ SỐ 4
Ban biên tập kính mời các tác giả, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên gửi bài viết cho Tạp chí Đại học Khánh Hòa số 4...
Xem tiếp
MẪU BÀI VIẾT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐH KHÁNH HÒA
Mẫu bài viết gửi bài đăng Tạp chí khoa học ĐH Khánh Hòa...
Xem tiếp
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Trường Đại học Cần Thơ...
Xem tiếp
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐH,CĐ
Theo kế hoạch của khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn tỉnh sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT...
Xem tiếp
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TÍNH ĐIỂM THEO HĐCDGSNN 2017
Danh mục công trình khoa học tính điểm theo HĐCDGSNN...
Xem tiếp