Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA TÀI TRỢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2018-2019
Trường Đại học Khánh Hòa tài trợ 04 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật trung học cấp quốc gia năm học 2018-2019 (khu vực phía Nam)...
Xem tiếp
CUỘC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ “TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”
Tiến độ thực hiện Hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Tâm lí học đường - Thực trạng và giải pháp” ...
Xem tiếp
THÔNG BÁO HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG
Thông báo tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường "Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới"...
Xem tiếp
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ CHO GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tập huấn chuyên đề “Định hướng nghiên cứu và xuất bản công trình khoa học đối với ngành Khoa học tự nhiên” cho g...
Xem tiếp
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT”
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Tập huấn chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Mỹ thuật” cho giảng viên khoa Nghệ thuật...
Xem tiếp