Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ NĂM HỌC 2019 - 2020
Hội đồng Khoa học và Đào tạo tổ chức họp phiên thường kỳ của năm học 2019 – 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Thị Phương Ngọc – Phó hiệu trưởng...
Xem tiếp
NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP TỈNH
Nghiệm thu đề án “Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH VÀ THƯ MỜI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH
Kế hoạch và thư mời Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2019-2020...
Xem tiếp
THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI GỬI CÁC BÀI BÁO/CÔNG TRÌNH NCKH
Trường Đại học Khánh Hòa gửi đến Quý thầy, cô và các em sinh viên Thông báo và thư mời về việc gửi các công trình NCKH...
Xem tiếp
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ
Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sẽ diễn ra tại Hà N...
Xem tiếp