Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019-2020...
Xem tiếp
THÔNG BÁO KÊ KHAI LÝ LỊCH KHOA HOC CBGV TOÀN TRƯỜNG
Kê khai lý lịch khoa học...
Xem tiếp
TRIỂN LÃM ẢNH VÀ PHIM PHÓNG SỰ - TÀI LIỆU VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
Kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và phim phóng sự - tài liệu về đất nước con người - bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu - các dân tộc ...
Xem tiếp
THÔNG BÁO KÊ KHAI BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ ĐƯỢC HĐGSNN TÍNH ĐIỂM
Kê khai bài báo đăng trên các tạp chí được Hội đồng Chức danh GSNN tính điểm...
Xem tiếp
CÔNG VĂN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Công văn về việc tham mưu triển khai thực hiện kết quả Hội nghị khoa học "KH&CN phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây nguyên và Nam Trung Bộ"...
Xem tiếp