Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
Hội thảo
Hội thảo chuyên đề "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa”...
Xem tiếp
Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2021
Thông báo đăng ký nhiệm vụ Khoa học & công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2021...
Xem tiếp
Thông báo Kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN của giảng viên NH 2019-2020(đợt 2)
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN của giảng viên NH 2019-2020(đợt 2)...
Xem tiếp
Kết quả Hội nghị nghiên cứu khoa học trong Cán bộ Giảng viên năm học 2019-2020
Ngày 12/03/2020 Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong Cán bộ-Giảng viên...
Xem tiếp
Chương trình và báo cáo đề dẫn Hội nghị Giảng viên NCKH năm học 2019-2020
Chương trình và báo cáo đề dẫn Hội nghị Giảng viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020...
Xem tiếp