Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO MỚI
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Trường Đại học Cần Thơ...
Xem tiếp
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐH,CĐ
Theo kế hoạch của khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn tỉnh sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT...
Xem tiếp
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TÍNH ĐIỂM THEO HĐCDGSNN 2017
Danh mục công trình khoa học tính điểm theo HĐCDGSNN...
Xem tiếp
Thông báo Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức
Để góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức...
Xem tiếp
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CUỘC THI CÁN BỘ GIẢNG VIÊN SÁNG TẠO TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thực hiện kế hoạch số 634/KH-ĐHKH ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức cuộc thi “Cán bộ giảng viên sáng tạo cùng Office 365” với mục đích nâng cao ch...
Xem tiếp