Chào mừng đến với website quản lý khoa học trường Đại học Khánh Hòa!

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ SỐ 4

Ban biên tập kính mời các tác giả, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên gửi bài viết cho Tạp chí Đại học Khánh Hòa số 4. Bài viết thuộc các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Giáo dục, Du lịch và Nghệ thuật.

Xem chi tiết